Skip to main content
Uncategorized

Laqgha General Annwali – Annual General Meeting

By 20 March 2017No Comments

(English version below)       

Kif diġa notifikat, il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MSA ser ssir nhar it-Tnejn 27 ta’ Marzu 201fis-6pm ġewwa Palazzo de La Salle, 219 Triq ir-Repubblika, il-Belt.  F’nuqqas ta’ quorum is-Seduta tibda mhux aktar tard minn 15-il minuta mill-ħin avżat (Artiklu Nu 8.5 tal-iStatut).

As already notified, the MSA’s Annual General Meeting will be held on Monday 27 March 201at 6pm  at Palazzo de La Salle, 219 Republic Street, Valletta. If a quorum is not reached, the meeting will start not later than 15 minutes from the announced time (Article No 8.5 of the Statute).

                 AĠENDA                                                        AGENDA

 1. Qari ta’ Minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali                 Reading of Minutes of the last General Meeting

2. Rapport Amministrattiv għas-Sena 2016                   Administrative Report for the Year 2016

3. Rapport Finanzjarju għas-Sena 2016                          Financial Report for the year 2016

4. Emendi għall-iStatut                                                       Amendments for the Statute

5. Elezzjoni ta’ tliet (3) Membri fuq il-Kumitat             Election of three (3) Members on the Committee

6. Ħatra ta’ Awdituri                                                           Appointment of Auditors   

 

Stephen Sant’Angelo
Segretarju Onorarju / Honorary Secretary