Ziguzajg Festival – Ernesto & Bianca – Ages 7+

Date/Time
Date(s) - 17 Nov 2017 - 26 Nov 2017


Ernesto & Bianca
Clowning / English / Palazzo de la Salle
Duration 50 mins

Saturday 18th November 2017: 10:00, 17:00
Sunday 19th November 2017: 11:30
Monday 20th November 2017: 17:00
Tuesday 21st November 2017: 17:00
Saturday 25th November 2017: 17:00

ernesto-bianca

(MALTESE – English version further down)

‘Sakkart? Imma jien żgur li sakkart. Ħa niċċekkja. Iva! Imsakkar! Imsakkar kien! Kont ċert li sakkartu u issa aktar ċert li mhux miftuħ għax għadni kemm iċċekkjajt jekk hux imsakkar u hekk hu!… Imma, jista’ jkun li jien u niċċekkja jekk hux imsakkar … spiċċajt ftaħtu … bi żball?

Tassew! Il- ssazzjoni ta’ Ernesto qed tinnervja lil ta’ madwaru. Imma issa huwa għandu biċċa xogħol x’jagħmel: Bianca. Veru. Hi l-unika tama għalih. Biex jipprova jimpressjonaha huwa lest jagħmel tabirruħu li hu xi ħaddieħor. Imma kemm jista’ jdum jirreċta? Bis-serjetà? Dak li jiġri se jkun tassew umoristiku, f’xi waqtiet allegru, imma f’waqtiet oħra traġiku.

Proġett ta’ Jacob Piccinino & Heloise Suire

==============================================================

ENGLISH

 ‘Have I locked? But I’m sure I locked it. Let me check. Yes! Locked! It was locked! I was sure I locked it and now I’m even more sure that it’s not unlocked because I’ve just checked if it’s locked and it is!… But, could it be that as I was checking if it’s locked … I unlocked it … by accident?

Seriously. Ernesto’s obsessive behaviour drives people up the wall. But now he’s on a mission: Bianca. honestly. She’s his ray of hope! In order to impress her, he’s willing to face himself and his obsessions head- on. But the more Ernesto tries to keep up appearances, the more he portrays himself as what he’s not. how much longer can he keep this up? Seriously? What ensues is sometimes funny, sometimes sunny, but at times, tragic.

Project by Jacob Piccinino & Heloise Suire