Skip to main content
Activities

Art Summer Courses for everyone

By 9 May 2012No Comments

The Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce will be organising Arts Summer Courses for everyone from the week starting Monday 8th July , 2012.  Courses are held at Palazzo De La Salle, 219 Republic Street, Valletta, once a week.  All courses are held during the morning hours, between 08.30am and 11.30am  Monday to Saturday. Each course will run over nine lessons of three  hours each once a week. Anyone over 6 years of age can apply for these courses.  Courses are intended for pensioners, adults, teens and children. The courses include Art, Art 50+, Clay Sculpture, Stone Sculpture, Floral Art, Manga Art,  Introduction to Photography, Woodcarving and Film/TV Make Up.  The Portrait/Figure Drawing course will also be organised, but each session consists of two hours and besides Saturday morning the course will also be organised Monday evening.

Application Form, Time-Table, registrations and further details on these courses are obtainable from the Malta Society of  Arts, Manufactures & Commerce, Palazzo De La Salle, 219 Republic Street, Valletta from Monday to Friday between 8.00am and 1.30pm.  Tel: 21244339 – 21244400, E-Mail: info@joes92.sg-host.com or visit the Malta Society of Arts, Manufactures and Commerce Website at www.artsmalta.org

——————————————————————————

Korsijiet tal-Arti ghal Kulhadd matul is-Sajf – minn Marzu fis-Socjeta’ Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummerc   

Is-Soċjeta’ Maltija ta’ l-Arti, Manifattura u Kummerċ se torganiżża il-Korsijiet tas-Sajf  mill-Ġimgħa li tibda t-Tnejn 9 ta’ Lulju, 2012. Il-korsijiet jinżammu kollha gewwa Palazzo De La Salle, 219 Triq ir-Repubblika, l-Belt darba fil-Ġimgħa. Il-korsijiet jinżammu kollha filgħodu bejn it-8.30am u l-11.30am bejn  it-Tnejn u s-Sibt. Kull kors jinkludi disa lezzjonijiet ta’ tliet siegħat-il waħda darba fil-gimgħa.  Kullħadd, minn għandu 6 snin-il fuq jista japplika għal dawn il-korsijiet. Dawn il-korsijiet huma intenżjonati għal kulħadd, pensjonanti, adulti, żgħażagħ u tfal. Il-korsijiet huma Art, Art 50+,  Art & Crafts, Clay Sculpture, Stone Sculpture, Floral Art,  Introduction to Photography, Woodcarving, Film/TV Make up.  Il-kors tal-Portrait/Figure Drawing and Painting ukoll se jifi or?ani??at pero kull leżżjoni tkun ta’ sagħtejn mhux tliet u l-kors se jinzamm ukoll it-Tnejn filgħaxija, barra s-Sibt filgħodu.

Formoli tal-Applikażżjoni, Time-Table, reġistrażżjoni u aktar informażżjoni jinkisbu mis-Soċjeta’ Maltija ta’ l-Arti, Manifattura u Kummerċ gewwa Palazzo De La Salle, 219 Triq ir-Repubblika, il-Belt, mit-Tnejn sa l-Gimgħa bejn it-8.00am u s-1.00pm. Tel: 21244339 – 2124 4400, E-Mail: info@joes92.sg-host.com jew izzur il-Website tas-Soċjeta’ fuq www.artsmalta.org